Adwokat Kościelny Grzegorz Ożga
20-570 Lublin, ul. Szmaragdowa 16/85
tel. kom. +48 695 262 806
 

Zakres usług kancelarii


Powiększenie

Kancelaria PROBITAS specjalizuje się w prowadzeniu i nadzorowaniu "procesów  o nieważność małżeństwa" (które nierzadko są mylnie nazywane: "rozwód kościelny", "unieważnienie małżeństwa", "unieważnienie sakramentu małżeństwa" bądź "unieważnienie ślubu kościelnego"):

 • Prowadzonych przed Trybunałem I instancji.
 • Prowadzonych w postępowaniu apelacyjnym (przed Trybunałem II i kolejnych instancji).
 • Ponadto zapewnia pomoc prawną w sprawach o dyspensę papieską od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego (dyspensa super rato).
W szczególności pomoc prawna może obejmować:

 • Udzielanie porad prawnych (także drogą elektroniczną).
 •  
 • Przeprowadzenie konsultacji sprawy przed złożeniem skargi powodowej i rozpoczęciem procesu kościelnego: Reprezentacja stron (powodowej lub pozwanej) w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa:
  • ustalenie tytułu nieważności (dobór właściwej podstawy prawnej),
  • ustalenie właściwości Trybunału,
  • dobór odpowiednich środków dowodowych.
 • Reprezentacja stron (powodowej lub pozwanej) w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
 •  
 • Sporządzanie pism procesowych:
  • skargi powodowej (pozwu),
  • rekursu przeciwko odrzuceniu skargi powodowej (w przypadku odrzucenia skargi przez Trybunał),
  • redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem bądź zmianą przedmiotu sporu,
  • sporządzanie wniosków procesowych (np. przedstawienie listy pytań dla stron lub świadków),
  • sporządzanie mowy obrończej po tzw. publikacji akt sprawy,
  • sporządzanie odpowiedzi na uwagi Obrońcy węzła małżeńskiego,
  • apelacji do Trybunału II instancji (bądź wyższych instancji),
  • skargi o nieważność wyroku,
  • prośby o wyznaczenie Trybunału III instancji w Polce
  • prośby o dyspensę od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego.
Kancelaria oferuje swe usługi zależnie od woli i życzenia wyrażonego przez Klienta:

 • W siedzibie kancelarii.
 • W siedzibie Klienta (na terenie całego kraju).
 • W miejscu wskazanym przez Klienta.
 • Za pośrednictwem Internetu lub telefonu.
Kancelaria Probitas zapewnia możliwość konsultacji z adwokatem kościelnym w dowolnym miejscu w Polsce, po wcześniejszym ustaleniu terminu i warunków.

W sądach, w których Grzegorz Ożga nie został jeszcze wpisany na listę adwokatów nominowanych przez Biskupa Ordynariusza, istnieje możliwość uzyskania zgody do prowadzenia spraw (procesów) ad casum przed takim sądem. O taką zgodę adwokat będzie występował na życzenie Państwa.

PRO BONO

Kancelaria PROBITAS służy pomocą także osobom niezamożnym, które wykażą, że nie stać ich na profesjonalną pomoc prawną, ze względu na trudną sytuację materialną. Warunkiem nieodpłatnej pomocy jest np. okazanie dokumentów potwierdzających ciężką sytuację majątkową: zaświadczenie z urzędu skarbowego, zaświadczenie od własnego proboszcza.